Trường Đại học Wonkwang

  • Địa chỉ: 460 Iksan-daero, Iksan-si, Jeollabuk-do, Hàn Quốc, Iksan, Jeollabuk-do
  • Thành lập: 29 tháng 1, 1953
  • Thời gian nhập học: Tháng 9,12
  • Ký túc xá: Có
  • Trang chủ: https://eng.wku.ac.kr/
Danh mục: