Trường đại học Silla

  • Địa chỉ: 140 Baekgyang-taero, 700 ( chilbaek ) be, Sasang-ku, Busan, Hàn Quốc, Busan, Busan
  • Thành lập: 21 tháng 1, 1964
  • Thời gian nhập học: Tháng 9,12
  • Ký túc xá: Có
  • Trang chủ: http://www.silla.ac.kr
Danh mục: