Trường Đại học Quốc gia Seoul – TOP 1%

  • Địa chỉ: 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc, Gwanak-gu, Seoul
  • Thành lập: 22 tháng 8, 1946
  • Thời gian nhập học: Tháng 9,12
  • Ký túc xá: Có
  • Trang chủ: https://www.useoul.edu/