Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang

  • Địa chỉ: 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc, JinJu, Gyeongsangnam-do
  • Thành lập: 20 tháng 10, 1948
  • Thời gian nhập học: Tháng 9,12
  • Ký túc xá: Có
  • Trang chủ: http://www.gsnu.ac.kr
Danh mục: