Trường Đại Học Nam Seoul

  • Địa chỉ: Se Buk-gu, SungHwan-ub- Mae Ju-li 21, Cheonan, Cheonan
  • Thành lập: 1993
  • Thời gian nhập học: Tháng 9,12
  • Ký túc xá: Có
  • Trang chủ: http://www.nsu.ac.kr/