Trường Đại Học Hansung

  • Địa chỉ: Samseon-Dong 3 ga 389, Seongbuk-gu, Seoul
  • Thành lập: 1973
  • Thời gian nhập học: Tháng 9,12
  • Ký túc xá: Có
  • Trang chủ: http://www.hansung.ac.kr/