Trường Đại Học Dankook (Cheonan Campus)

  • Địa chỉ: Dongnam-Gu, Dankook Road 119, Cheonan, Cheonan
  • Thành lập: 1947
  • Thời gian nhập học: Tháng 9,12
  • Ký túc xá: Có
  • Trang chủ: http://www.dankook.ac.kr/