Trường Đại Học Daegu

  • Địa chỉ: Jin Lyang-ub, Naeli-li 15, Daegu, Daegu
  • Thành lập: 1956
  • Thời gian nhập học: Tháng 9,12
  • Ký túc xá: Có
  • Trang chủ: http://www.daegu.ac.kr/
Danh mục: